Løsningen består av et sett med standard moduler som alle er inkludert i prisen. Kunden bestemmer selv hvilke moduler man vil ta i bruk umiddelbart og evt. hvilke man tar i bruk senere. Ved etablering av Medlemsvekst blir modulene integrert med Office365. Da får brukerne tilgang med samme brukernavn og passord som de allerede har i skyløsningen Office 365. Eksisterende data kan overføres til den nye løsningen. Løsninger støtter også integrasjon med andre systemer som for eks. økonomi.

De viktigste delene av tjenesten er:

  • Medlemsadministrasjon med stor grad av selvbetjening for medlemmer gjennom Min side på Web

  • Kontingentbehandling med faktura. Støtter lønnstrekk for arbeidstakerorganisasjoner

  • Kurs og arrangementer

  • Saksbehandling

  • Medlemsportal (tilleggsopsjon) der alle eksterne aktører som foreningen definerer kan få tilgang til angitte deler av Medlemsvekst for selvbetjening og medlemstjeneste.

  • Spesialistgodkjenning (tilleggsopsjon) med moderne støtte for å håndtere hele prosessen fra søknad til godkjenning.

  • Sikker opplastingsportal (tillegsopsjon) for eksterne samarbeidspartnere, som gir forenklet innrapportering og lovsamsvar (GDPR). For eksempel lønningskontorer som skal innrapportere lønn for alle fagorganiserte arbeidstagere i virksomheten.

Tjenestene bygger på standard Microsoft-tjenester som Office 365 og Dynamics 365