I løpet av de siste 2-3 årene har grunnleggerne av Medlemsvekst arbeidet med flere foreninger og forbund som ønsker å fornye og modernisere organisasjonen, og måten de arbeidet på både medlemmer og internt i administrasjonen. Ønskene spente fra å kunne arbeide mer mobilt, til å kunne engasjere med medlemmene på nye måter, mer selvbetjening for medlemmene og automatisering av manuelle oppgaver.

Gjennom dette arbeidet fant vi at eksisterende standardsystemer ikke tilbyr en moderne løsning der alt er tilgjengelig på PC, Mac, nettbrett og mobil. De mer avanserte krever ofte egne servere som fører til stadige nye oppgraderingskostnader. De organisasjonene som har moderne plattformer har gjerne investert millioner i egenutvikling, noe som er lite realistisk for små og mellomstore foreninger og forbund.

Basert på helt nye muligheter man nå har med å bygge på standard tjenester i nettskyen vil Medlemsvekst tilby en moderne medlemsløsning som en tjeneste i skyen som støtter alle mobile enheter og som er like avansert som dyre spesialutviklede løsning til en fast og rimelig abonnementspris.