MV-Medlem sammen med MV-Min side for selvbetjening kan dekke behovene for mange. Avansert søk og rapportering samt statistikk er inkludert i dette. For mange er kontroll og oversikt over alle henvendelser og historikk om disse helt nødvendig for god medlemsbehandling. Dette dekkes i MV-sak.

MEdlemsadministrasjon, saksbehandling og alle andre funkjeoner kan utføres i alle typer nettlesere på PC og MAc. Det finnes apper for iPhone og Android telefoner

MEdlemsadministrasjon, saksbehandling og alle andre funkjeoner kan utføres i alle typer nettlesere på PC og MAc. Det finnes apper for iPhone og Android telefoner

Menyer og behandlinger er optimalisert for nettbrett, mobil og PC slik at formatet blir utnyttet på best mulig måte

Menyer og behandlinger er optimalisert for nettbrett, mobil og PC slik at formatet blir utnyttet på best mulig måte